O Fundacji Mamy i Taty

  • Powstaliśmy w 2010 roku
  • Działamy w oparciu o wpłaty prywatnych darczyńców
  • Prowadzimy kampanie społeczne i przygotowujemy raporty związane z rodziną.
  • Przeprowadziliśmy kampanie:

„Rozwód przemyśl to!” oraz „Miłość lepiej na całe życie” skierowane na trwałość rodziny

„Wychowanie to rozmowa” zachęcającą do aktywnego uczestnictwa w wychowaniu dzieci

„Pomyśl o dziecku” pokazującą pozytywny wpływ posiadania rodzeństwa na rozwój dziecka

„Nie odkładaj macierzyństwa na potem” zwracającą uwagę na problem coraz późniejszego posiadania dzieci w polskich rodzinach.

„Fajnie być Tatą!” – kampania dotycząca wartości ojcostwa

„SOR. Strategia Odbudowy Rodziny” – zestaw kompleksowych rozwiązań dla poprawienia kondycji rodzin w Polsce

De Bethune Phony Timepieces inside Asia aren't negative of their high quality or don’t have much high quality materials within it, in richard mille replica reality they are made in such a manner they search much more dependable one while can rival the genuine manufacturer.
Submit