Społeczne konsekwencje rozwodów

Rola otoczenia

Problemy w małżeństwie stanowią kulturowe i społeczne tabu – niewiele się o nich mówi, zarówno aktorzy, jak i obserwatorzy tych sytuacji, traktują je jako element ściśle prywatnej, intymnej przestrzeni, do której nie dopuszcza się nawet bliskiej rodziny.

Każdą rodzinę otacza krąg ludzi – krewni, przyjaciele, znajomi, z którymi utrzymuje ona relacje społeczne.
Rozwód nie tylko kończy relację między dwojgiem ludzi, ale także często zrywa wieloletnie więzi w ich gronie znajomych, bliskich – niszczy tkankę społeczną.

Istotna rola ojca w życiu dzieci

Wyniki istotnej części badań dotyczących wpływu matki i wpływu ojca na rozwój dziecka w wyraźny sposób wskazują na szczególnie duże znaczenie roli ojca. W przypadku tych konkretnych przedsięwzięć badawczych rola ojca okazywała się istotniejsza od roli matki:

  • Problemy z nauką i przemocą̨ rówieśniczą nastolatków zdarzają̨ się̨ częściej w rodzinach, gdzie w dzieciństwie brakowało bliskości lub akceptacji ojca (Chen i inni, 2000; Forehand and Nousiainen, 1993).
  • Mężczyźni, którzy mieli w dzieciństwie dobrą relację z ojcem lepiej radzą̨ sobie z sytuacjami problemowymi i stresem w dorosłości (Mallers, M., 2010).
  • Zaburzenia osobowości i zaburzenia jedzenia zdarzają̨ się̨ częściej wśród kobiet, które czuły się̨ odrzucane przez ojców (Dominy i inni, 2000; Rohner and Brothers, 1999).
  • Poczucie szczęścia, satysfakcji życiowej oraz niski poziom lęku i depresji u młodych dorosłych wiąże się z silną więzią z ojcem (Amato, 1994).

Kluczowa rola ojca i relacji z ojcem we wspieraniu zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu zachowaniom ryzykownym i problemowym obejmuje szereg ważnych obszarów życia i ma przełożenie na funkcjonowanie dzieci zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym.

W szczególności ojciec pomaga dzieciom w budowaniu poczucia własnej wartości, zdrowej tożsamości płciowej synów i córek, przygotowuje dzieci do respektowania norm społecznych, uczy radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życia. Swoim wpływem ojciec chroni dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i zaburzeniami psychicznymi, a także przed popadaniem w konflikt z prawem (Rohner & Veneziano, 2001).

Inwestycja w ojcostwo to także ogromne oszczędności finansowe dla państwa wynikające z ograniczenia skali problemów dzieci i młodzieży oraz skali kosztownych konsekwencji problemów zdrowotnych, a także zachowań ryzykownych i przestępczych młodych ludzi, w których wychowaniu zabrakło aktywnego, życzliwego i umiejętnego zaangażowania ojca.

Tags
De Bethune Phony Timepieces inside Asia aren't negative of their high quality or don’t have much high quality materials within it, in richard mille replica reality they are made in such a manner they search much more dependable one while can rival the genuine manufacturer.
Submit