Społeczne konsekwencje rozwodów

Rola otoczenia

Problemy w małżeństwie stanowią kulturowe i społeczne tabu – niewiele się o nich mówi, zarówno aktorzy, jak i obserwatorzy tych sytuacji, traktują je jako element ściśle prywatnej, intymnej przestrzeni, do której nie dopuszcza się nawet bliskiej rodziny.

Każdą rodzinę otacza krąg ludzi – krewni, przyjaciele, znajomi, z którymi utrzymuje ona relacje społeczne.
Rozwód nie tylko kończy relację między dwojgiem ludzi, ale także często zrywa wieloletnie więzi w ich gronie znajomych, bliskich – niszczy tkankę społeczną.

Istotna rola ojca w życiu dzieci

Wyniki istotnej części badań dotyczących wpływu matki i wpływu ojca na rozwój dziecka w wyraźny sposób wskazują na szczególnie duże znaczenie roli ojca. W przypadku tych konkretnych przedsięwzięć badawczych rola ojca okazywała się istotniejsza od roli matki:

  • Problemy z nauką i przemocą̨ rówieśniczą nastolatków zdarzają̨ się̨ częściej w rodzinach, gdzie w dzieciństwie brakowało bliskości lub akceptacji ojca (Chen i inni, 2000; Forehand and Nousiainen, 1993).
  • Mężczyźni, którzy mieli w dzieciństwie dobrą relację z ojcem lepiej radzą̨ sobie z sytuacjami problemowymi i stresem w dorosłości (Mallers, M., 2010).
  • Zaburzenia osobowości i zaburzenia jedzenia zdarzają̨ się̨ częściej wśród kobiet, które czuły się̨ odrzucane przez ojców (Dominy i inni, 2000; Rohner and Brothers, 1999).
  • Poczucie szczęścia, satysfakcji życiowej oraz niski poziom lęku i depresji u młodych dorosłych wiąże się z silną więzią z ojcem (Amato, 1994).

Kluczowa rola ojca i relacji z ojcem we wspieraniu zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu zachowaniom ryzykownym i problemowym obejmuje szereg ważnych obszarów życia i ma przełożenie na funkcjonowanie dzieci zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym.

W szczególności ojciec pomaga dzieciom w budowaniu poczucia własnej wartości, zdrowej tożsamości płciowej synów i córek, przygotowuje dzieci do respektowania norm społecznych, uczy radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życia. Swoim wpływem ojciec chroni dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i zaburzeniami psychicznymi, a także przed popadaniem w konflikt z prawem (Rohner & Veneziano, 2001).

Inwestycja w ojcostwo to także ogromne oszczędności finansowe dla państwa wynikające z ograniczenia skali problemów dzieci i młodzieży oraz skali kosztownych konsekwencji problemów zdrowotnych, a także zachowań ryzykownych i przestępczych młodych ludzi, w których wychowaniu zabrakło aktywnego, życzliwego i umiejętnego zaangażowania ojca.

Tags
Submit