Konsekwencje rozwodu dla małżonków

Stan zdrowia

Osoby rozwiedzione w porównaniu z osobami pozostającymi w związkach małżeńskich gorzej oceniają swój stan zdrowia. Zależność ta dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Samoocena stanu zdrowia Stan cywilny
Rozwiedziony/a (%) Zamężna/żonaty (%)
Bardzo dobre 7,5 14,3
Raczej dobre 51,1 57,0
Raczej złe 28,2 20,7
Bardzo złe 10,6 6,5
Nie wiem 2,6 1,5
Razem 100 100

Źródło: Paweł Rydzewski, Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne, metodologiczne, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s. 77.

Stan psychiczny

Według badań, skutkiem rozwodu jest ogólnie mniejsze poczucie szczęścia. Wyniki wskazują, że osoby rozwiedzione znacznie rzadziej niż małżonkowie odczuwają satysfakcję z życia. Zależność ta jest obserwowana zarówno u kobiet, jak u mężczyzn.

Poczucie szczęścia z obecnego życia Stan cywilny
Rozwiedziony/a (%) Zamężna/żonaty (%)
Bardzo szczęśliwy(a) 5,3 24,0
Raczej szczęśliwy(a) 51,5 64,0
Niezbyt szczęśliwy(a) 32,6 9,8
Nieszczęśliwy(a) 6,6 1,0
Trudno powiedzieć 4,0 1,2
Razem 100 100

Źródło: Paweł Rydzewski, Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne, metodologiczne, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s. 85.

Tags
Submit