Konsekwencje rozwodu dla dzieci

Wpływ rozwodu rodziców na dziecko

Nawet spokojnie i kulturalnie przeprowadzony rozwód jest trudnym przeżyciem dla dziecka, ponieważ znany mu dotąd świat ulega rozpadowi. Wspomnienia tego okresu dzieciństwa nadal wywołują żywe emocje u respondentów, choć minęło wiele lat i teraz sami pozakładali już rodziny i mają dzieci. Rozwód rodziców ma wielorakie konsekwencje dla dziecka, na kilku poziomach:

Przeżywanych emocji:

 • Poczucie bezradności – dziecko ma poczucie braku wpływu na swoją sytuację
 • Lęk i niepewność, związane z przyszłością
 • Wstyd przed rówieśnikami
 • Smutek, zagubienie.

Społecznym

 • Wycofanie – dziecko jest skoncentrowane na swoich przeżyciach, poradzeniu sobie z kryzysową sytuacją, przez co brakuje mu siły, energii do zaangażowania w inne dziedziny życia.
 • Osamotnienie, izolacja – dziecko samo wycofuje się z kontaktów, ale może być też mniej atrakcyjne dla rówieśników – może zachowywać się agresywnie, nie poświęca innym uwagi, mniej chętnie mówi o sobie, nie może zaprosić ich do siebie do domu. W efekcie inni się od niego odsuwają.

Psychologicznym – rozwód może mieć też dalekosiężne konsekwencje dla funkcjonowania w dalszym życiu:

 • Poczucie odrzucenia – szczególnie, gdy jedno z rodziców usuwa się z jego życia
 • Obniżenie poczucia własnej wartości
 • Problemy z nawiązywaniem relacji.

Wpływ rozwodu na dziecko – cytaty

„Dochodziło z kuchni, jak się kłócą, nie wszystko taki dzieciak rozumiał, ale było wiadomo, że nic dobrego w dłuższej perspektywie z tego nie wyjdzie.” (mężczyzna 46 lat, rozwiedzeni rodzice)

Strasznie się wstydziłam, że jestem dzieckiem rozwodników i ukrywałam to. W dzieciństwie byłam bardzo zestresowana i wycofana, mająca bardzo mało przyjaciół.” (kobieta, 27 lat, rozwiedzeni rodzice)

Czułam się gorsza, bo nie było go na co dzień , miałam go tylko od święta. Ukrywałam to, kręciłam przed koleżankami, bo wiedziałam, że przez to jestem gorsza.” (kobieta, 49 lat, rozwiedzeni rodzice)

„Nie byłam na niego zła, tylko czułam się taka zdradzona mocno, taka nieważna, niekochana. Przedtem czułam się jakaś taka szczęśliwsza, a potem już czułam się gorsza.” (kobieta, 49 lat, rozwiedzeni rodzice)

„Ten brak poczucia wartości…Przez lata go budowałam, nawet chodziłam na taki kurs budowania własnej wartości.” (kobieta, 49 lat, rozwiedzeni rodzice)

Konsekwencje rozwodu rodziców dla dorosłego życia dziecka

 • Kiedy rozwód przebiega burzliwie, a dziecko jest przy tym pomijane, często zmaga się ono z psychologicznymi konsekwencjami jeszcze w dorosłym życiu.
 • Wydaje się, że osoby posiadające takie doświadczenie są szczególnie uwrażliwione i ostrożne przy wyborze partnera życiowego, starając się uniknąć powielenia błędów własnych rodziców w swoim życiu. Zarazem jednak jest im trudno – często brakuje im pozytywnego wzorca trwałej relacji, jaki inni wynoszą z domu. Dodatkowo, fakt, że rodzice ani w momencie rozwodu, ani później, nie rozmawiają o tym, dlaczego ich związek się zakończył, nie pozwala uczyć się na ich błędach, uniknąć ich powielania.
Tags
De Bethune Phony Timepieces inside Asia aren't negative of their high quality or don’t have much high quality materials within it, in richard mille replica reality they are made in such a manner they search much more dependable one while can rival the genuine manufacturer.
Submit