Dla mediów

Ratujrodzine.pl – nowy portal dla małżeństw z problemami 

Fundacja Mamy i Taty uruchamia platformę internetową, której celem jest pomoc małżeństwom w kryzysie. Znalazły się tam praktyczne narzędzia, umożliwiające znalezienie specjalisty w danym mieście. Oficjalne uruchomienie strony będzie miało miejsce 2 stycznia 2018 r. Data jest nieprzypadkowa – jak pokazują badania decyzja o rozwodzie często zapada po Nowym Roku.

Na stronie Ratujrodzine.pl znalazła się interaktywna baza 1000 psychologów zajmujących się problemami małżeńskimi. Jej celem jest ułatwienie dostępu do tego typu pomocy w różnych częściach kraju. Na platformie umieszczono również informacje o przyczynach rozwodów, a także recepty na szczęśliwy związek. Jest ona skierowana jest nie tylko do par w kryzysie, ale także do wszystkich małżeństw, które na co dzień napotykają na różnego rodzaju trudności.

Narasta fala rozwodów
Wskaźnik rozwodów rośnie – w miastach rozpada się 4 na 10 małżeństw. Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Mamy i Taty wykazały, że około jedna trzecia rozwiedzionych małżonków ma poczucie, że przy wykazaniu dobrej woli i chęci wysłuchania partnera lub pójścia na terapię można było uratować małżeństwo. Co więcej, 28% osób będących tuż po rozwodzie żałuje takiego wyboru.

„Każdego dnia otrzymujemy telefony i maile od ludzi, którzy dzielą się swoimi historiami i mówią jak można ratować rodzinę. Dlatego zrodził się w Fundacji Mamy i Taty pomysł stworzenia prostej
w obsłudze i użytecznej bazy, tak aby osoby w całej Polsce miały ułatwiony kontakt ze specjalistami rodzinnymi. Chcemy, żeby ta strona była pierwszym krokiem w budowaniu profesjonalnego serwisu profilaktyczno-pomocowego” – mówi Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty.

Zdecydowana większość respondentów zapytana o preferowaną formę wsparcia w kryzysie wymieniła terapie małżeńskie (77%) i mediacje (76%). Wyniki badań pokazują również, że działania  o charakterze edukacyjnym mają dużo więcej zwolenników niż rozwiązania prawne. Nowy portal dla małżeństw ma przyczynić się do popularyzacji różnych form pomocy oferowanych przez psychologa, o których pary często nie wiedzą, bądź też nie mają świadomości, gdzie ich szukać.

Wkrótce na stronie znajdą się również artykuły dotyczące budowania życia rodzinnego, udanej komunikacji małżeńskiej czy radzenia sobie z nieporozumieniami, a baza będzie poszerzana o kolejnych specjalistów.

Miłość na całe życie
Jak pokazał raport „Rozwody – geneza i skutki” przygotowany przez Fundację Mamy i Taty zdecydowana większość ankietowanych postrzega zjawisko rosnącej liczby rozwodów jako negatywne społecznie. Jest on określany jako porażka przez 71% respondentów. Ponad trzy czwarte badanych jest zdania, że państwo powinno wspierać rodziny, aby zmniejszyć liczbę rozpadów małżeństw. Szacunek, umiejętność rozmowy (też o trudnych sprawach) oraz miłość były wymieniane jako trzy główne składniki recepty na udany związek małżeński. Jednocześnie kobiety silniej podkreślały wagę elementów związanych z komunikacją między mężem i żoną, natomiast mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na miłość, aspekt fizyczny związku, posiadanie dzieci i wspólnej pasji. Co najważniejsze, aż 88% Polaków wciąż wierzy w miłość na całe życie.

Fundacja Mamy i Taty – założona w 2012r., przedmiotem jej działalności jest przede wszystkim działalność na rzecz poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, obrony praw konsumenta oraz inspirowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa. Fundacja znana jest z kampanii w mediach mainstreamowych, min. Rozwód-przemyśl to!, Nie odkładaj macierzyństwa, Fajnie być tatą!

Raport Fundacji Mamy i Taty, pt. „Rozwody – geneza i skutki” został przygotowany w oparciu o badania seniorskiego butiku badawczego Maison & Partners. Celem badań była diagnoza postrzegania rozwodów przez społeczeństwo. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków 18+ (metoda CAWI na panelu badawczym Ariadna w ramach cotygodniowego sondażu Detektor Opinii-badanie typu omnibus). W celu zrozumienia doświadczeń, emocji, symboli związanych z rozwodem i zdiagnozowania powodów i konsekwencji rozwodów przeprowadzono również pogłębione wywiady z rozwiedzionymi i dorosłymi dziećmi osób po rozwodzie.

De Bethune Phony Timepieces inside Asia aren't negative of their high quality or don’t have much high quality materials within it, in richard mille replica reality they are made in such a manner they search much more dependable one while can rival the genuine manufacturer.
Submit