Konsekwencje rozpadu rodziny

Konsekwencje rozwodu dla dzieci

Wpływ rozwodu rodziców na dziecko Nawet spokojnie i kulturalnie przeprowadzony rozwód jest trudnym przeżyciem dla dziecka, ponieważ znany mu dotąd świat ulega rozpadowi. Wspomnienia tego okresu dzieciństwa nadal wywołują żywe emocje u respondentów, choć minęło wiele lat i teraz sami pozakładali już rodziny i mają dzieci. Rozwód rodziców ma wielorakie konsekwencje dla dziecka, na kilku […]

Konsekwencje rozwodu dla małżonków

Stan zdrowia Osoby rozwiedzione w porównaniu z osobami pozostającymi w związkach małżeńskich gorzej oceniają swój stan zdrowia. Zależność ta dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Samoocena stanu zdrowia Stan cywilny Rozwiedziony/a (%) Zamężna/żonaty (%) Bardzo dobre 7,5 14,3 Raczej dobre 51,1 57,0 Raczej złe 28,2 20,7 Bardzo złe 10,6 6,5 Nie wiem 2,6 1,5 Razem […]

Społeczne konsekwencje rozwodów

Rola otoczenia Problemy w małżeństwie stanowią kulturowe i społeczne tabu – niewiele się o nich mówi, zarówno aktorzy, jak i obserwatorzy tych sytuacji, traktują je jako element ściśle prywatnej, intymnej przestrzeni, do której nie dopuszcza się nawet bliskiej rodziny. Każdą rodzinę otacza krąg ludzi – krewni, przyjaciele, znajomi, z którymi utrzymuje ona relacje społeczne. Rozwód […]

De Bethune Phony Timepieces inside Asia aren't negative of their high quality or don’t have much high quality materials within it, in richard mille replica reality they are made in such a manner they search much more dependable one while can rival the genuine manufacturer.
Submit