Przyczyny rozwodów

Miłość do grobowej deski? Polacy o niej marzą, rozwody uważają za porażkę życiową 

Wiara w miłość na całe życie jest niezwykle silna wśród Polaków. Biorąc ślub mało kto zakłada, że małżeństwo zakończy się rozwodem. Jesteśmy romantykami, aż 88% osób, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Mamy i Taty wierzy, że spędzi całe życie z osobą, której składali przysięgę małżeńską. Tym większym szokiem musi być sytuacja, gdy w rodzinie pojawiają się poważne konflikty, które kończą się w sądzie orzeczeniem o rozwodzie.

Istnieje społeczna świadomość dużej powszechności rozwodów. Według Polaków rozwody to zjawisko coraz bardziej nagminne w Polsce. 71% Polaków przyznaje, że w ich najbliższym otoczeniu są osoby rozwiedzione, 17% rozwiodło się, a 16% osób deklaruje, że jest z rozbitej rodziny.

Tymczasem jak wynika z danych GUS w Polsce liczba zawieranych małżeństw spada od 1980 roku. 38 lat temu ponad 307 tys.  par zdecydowało się na sakramentalne „tak”, dziesięć lat później – 255 tys., a w 2010 już tylko 228 tys.. GUS odnotował duży spadek w latach 2010-2015. Trzy lata temu Polacy zawarli blisko 189 tys. małżeństw.  W ostatnim czasie liczba ta wzrosła, w roku 2016 było ich już ponad 193 tys. W miastach liczba małżeństw wzrosła ze 111 tys.  do ponad 114 tys., zaś na wsi z 77,5 tys.  do prawie 79 tys.

Warto odnotować jeszcze dane dotyczące rozwodów. Choć od 1980 r. systematycznie wzrasta w Polsce ich  liczba (1980 – 39,8 tys., 1990 – 42,4 tys., 2000 – 42,7 tys., 2010 – 61,3 tys., 2015 – 67,2 tys.), to w 2016 roku było ich mniej niż w 2015. Trzy lata temu ponad67 tys. małżeństw zakończyło się rozwodem.. Rok później dokonujących rozwodu par zanotowano 63,4 tys.

Wskaźniki rozwodów muszą wzbudzać duży niepokój. Rozpad małżeństwa pociąga za sobą poważne konsekwencje, dotyczy to zarówno dorosłych, którzy decydują się na taki krok, jak również ich dzieci. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które negatywnie wpływa na całe społeczeństwo, dlatego państwo powinno podjąć wysiłek, by temu przeciwdziałać  – mówi prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski.

Większość spośród badanych jest zdania, że wina za rozwód leży zarówno po stronie męża, jak i żony. Co ciekawe, to kobiety częściej niż mężczyźni obwiniają za rozwód tylko mężczyzn.  Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn rozpadu małżeństwa najczęściej podano alkoholizm, zdradę męża oraz brak umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedne dane z badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji Mamy i Taty przez prof. Dominikę Maison, w kwietniu 2017 roku. Wynika z nich bowiem, że aż 30% małżeństw nie musi kończyć się w sądzie. Choć osoby, które się rozwiodły, rzadko przyznają, że żałują tej decyzji, to aż co trzecia z nich ma poczucie, że można było coś zrobić, aby nie doszło do rozpadu małżeństwa. W percepcji wszystkich Polaków także średnio 30% rozwiedzionych małżeństw mogło uniknąć tego kroku.

Dane te pokazują, że często małżonkowie decydują się na rozwód nie zadając sobie trudu ratowania związku. Być może wynika to z faktu, że nie wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy w rozwiązaniu swoich problemów. W konsekwencji decyzję o rozstaniu podejmują pochopnie, cierpią oni sami, cierpią ich bliscy – podkreśla Marek Grabowski.

Na stronie Ratujrodzine.pl można znaleźć listę poradni rodzinnych, w których specjaliści pomogą udzielić fachowej pomocy wszystkim tym, którzy znajdują się na życiowym zakręcie. Fundacja Mamy i Taty od kilku lat podejmuje działania na rzecz poprawienia kondycji polskich rodzin i uświadomienia rodzicom, że ich decyzje rzutują nie tylko na ich życie, ale także na życie ich dzieci. W najnowszej ogólnopolskiej kampanii, współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości Fundacja uświadamia dorosłym, jak bardzo negatywny wpływ na życie dzieci ma rozwód ich rodziców.

Tags
De Bethune Phony Timepieces inside Asia aren't negative of their high quality or don’t have much high quality materials within it, in richard mille replica reality they are made in such a manner they search much more dependable one while can rival the genuine manufacturer.
Submit